CentOS 8 Stream

CentOS 8 Stream

  • Операционна система: centos 8

Описание

CentOS 8 Stream е безплатна операционна система, реализирана през 2019 година, базирана на Red Hat Enterprise Linux 8 Stream. CentOS 8 Stream е по-актуална версия в сравнение с CentOS 8 и включва по-нови версии на софтуерни компоненти и инструменти, които са в процес на активно развитие. Това прави CentOS 8 Stream по-подходяща за тези, които желаятт да използват най-новите функционалности на софтуерните приложения. Целта на CentOS 8 Stream е да осигури по-бърза интеграция на новите функции и подобрения в RHEL.