Docker (AlmaLinux 8)

Docker (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

Docker е популярна платформа с отворен код, чрез която разработчиците могат да създават, разгръщат и работят с приложения в изолирани контейнери. Контейнерите са лек и ефективен начин за пакетиране на софтуер, включващо всички необходими зависимости и библиотеки, в преносима и изолирана среда. Docker осигурява консистентен и възпроизводим начин за създаване, доставка и изпълнение на приложения, независимо от основната инфраструктура или операционната система.

Включен софтуер

Пакет Версия
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение разполага с вече инсталиран Docker engine, който е работещ веднага след първото стартиране на услугата. Можете да го използвате посредством официалната Docker CLI документация.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
  • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.