Docker (Ubuntu 22.04)

Docker (Ubuntu 22.04)

  • Операционна система: ubuntu 22

Описание

Docker е платформа, която позволява на разработчиците да пакетират и разгърнат почти всякакви приложения под формата на леки и преносими контейнери. Тези контейнери могат да работят върху всякакви среди, като например от лаптопа на един разработчик или върху продукционната среда, без нужда от промени в основния код. Docker е доста популярен инструмент за създаване, тестване и разгръщане на софтуер по надежден и ефективен начин.

Включен софтуер

Пакет Версия
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение разполага с вече инсталиран Docker engine, който е работещ веднага след първото стартиране на услугата. Можете да го използвате посредством официалната Docker CLI документация.

Бързи настройкии често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
  • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.