GitLab (AlmaLinux 8)

GitLab (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

GitLab е уеб-базиран мениджър за Git хранилища, който предоставя пъленен набор от DevOps инструменти. Позволява на различни екипи да си сътрудничат по кода, да проследяват проблеми и да разгръщат приложения. GitLab предоставя функционалности като контрол на версиите, непрекъснато интегриране / непрекъснато доставяне (CI/CD) и вграден контейнерен регистър.

GitLab е мощен инструмент за софтуерни екипи, който помага да се оптимизират работните процеси и подобри сътрудничеството помежду им.

Включен софтуер

Пакет Версия
GitLab latest
Postfix 3.5.8

Първоначално стартиране на услугата

За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да достъпите своя нов GitLab.

Забележка: По подразбиране, GitLab може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате GitLab с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря GitLab през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Моля, имайте предвид, че тъй като GitLab се инсталира непосредствено след първото стартиране на клауд услугата, е въможно да отнеме малко време, преди тя да е готова. Можете да сверите това по няколко метода: 1. Посредством команда gitlab-ctl status, която трябва да покаже, че всички услуги са в статус "run". 2. Когато посетите адресът http://, където е съответния IP адрес на клауд услугата ви.
  • Първоначалните данни за вход са: Потребител: root, Парола: можете да я намерите във файла /etc/gitlab/initial_root_password.

Обновяване на адресът за достъп до GitLab

  1. Отворете конфигурационния файл /etc/gitlab/gitlab.rb.
  2. Намерете настройката external_url и задайте адресът, от който искате да се достъпва вашия GitLab, например external_url 'https://example.com'. Моля, обърнете внимание, че домейна ви трябва да е насочен към съответния адрес на клауд услугата ви, за да може да се достъпва през този адрес в последствие вашия GitLab.
  3. Изпълнете командата gitlab-ctl reconfigure.

Допълнителна информация

За повече информация, моля, посетете официалната документация на GitLab.