Golang (AlmaLinux 8)

Golang (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

Golang, още известен като Go, е програмен език с отворен код, разработен от Google през 2007 г. Той е проектиран да бъде бърз, ефективен и модерен език за изграждане на големи софтуерни проекти. Golang е статичен език, което означава, че типът на променливите се знае по време на компилацията. Тази функция помага за намаляване на грешките и подобряване на надеждността на кода. Golang често се използва за разработване на мрежови и уеб приложения, разпределени системи и облачни услуги.

Включен софтуер

Пакет Версия
Golang 1.20
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Golang) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. Това приложение предоставя единствено CLI за Golang. За да запчнете директна работа с него, може да използвате командата docker exec -ti docker-golang-golang-1 go <COMMAND>, като заместите <COMMAND> с командата, която да подадете към Golang CLI.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
  • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
  • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Golang.

Допълнителни полезни съвети

  • Ако желаете да ползвате Golang CLI, то можете да го направите с бързата команда docker exec -ti docker-golang-golang-1 go <COMMAND>.
  • Ако ползвате често Golang CLI, то можете и да направите бърз shortcut чрез добавяне на alias по следния начин:
echo "alias go='docker exec -ti docker-golang-golang-1 go'" >> ~/.bashrc

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Golang, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

  1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
  2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-golang
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-golang
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

  1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.