Java SE (AlmaLinux 8)

Java SE (AlmaLinux 8)

 • Операционна система: almalinux 8

Описание

Java SE (Java Standard Edition) е платформа, която осигурява инструментите за разработка и разпространение на Java приложения. Тя включва Java Development Kit (JDK), който включва Java Runtime Environment (JRE) и Java компилатор, както и набор от API (Application Programming Interfaces), които програмистите могат да използват за създаване на Java програми. Java SE е широко използвана в различни приложения, от настолни до мобилни устройства, и е известна със своята мулти-платформена съвместимост, функциите за сигурност и надеждността си.

Включен софтуер

Пакет Версия
Java SE 19
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Java SE) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да качите своето съдържание, което желаете да се обслужва от Java SE в директорията /opt/java/data/.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Java SE.
 • Java SE data, където трябва да разположите вашето приложение се намира в /opt/java/data/.
 • Портът, на който работи услугата е 8080.

Допълнителни полезни съвети

 • Ако желаете да ползвате Java CLI, то можете да го направите с бързата команда docker exec -ti docker-java-java-1 java <COMMAND>.
 • Ако ползвате често Java CLI, то можете и да направите бърз shortcut чрез добавяне на alias по следния начин:
echo "alias java='docker exec -ti docker-java-java-1 java'" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Java SE, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-java
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-java
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.