MikroTik CHR 6 LTS

MikroTik CHR 6 LTS

  • Операционна система: mikrotik 6

Описание

MikroTik CHR (Cloud Hosted Router) е софтуерно базиран рутер, който може да бъде инсталиран на виртуални машини (VM) в облачни среди.

Операционната система предоставя широк спектър от функционалности за мрежова сигурност и управление на мрежи, като поддържа множество протоколи за маршрутизиране и VPN връзки. Тя може да се използва както за малки, така и за големи мрежи, като осигурява високо ниво на гъвкавост и скалируемост.

Този имидж съдържа MikroTik CHR версия 6.48.6 LTS, която е с удължена поддръжка.