MikroTik CHR 7

MikroTik CHR 7

  • Операционна система: mikrotik 7

Описание

MikroTik CHR 7 (Cloud Hosted Router) е последната версия на операционната система за виртуални маршрутизатори, разработена от MikroTik. Тя предлага множество подобрения и нови функционалности спрямо предишната версия.

Някои от новостите включват поддръжка на нови технологии за мрежова виртуализация като SR-IOV и VirtIO-SCSI, които подобряват производителността и ефективността на виртуалната мрежа. Освен това, версията предлага нови функционалности за мрежова сигурност, включително поддръжка на TLS 1.3 и допълнителни функции за защита на мрежата.

Този имидж съдържа MikroTik CHR версия 7.3.1.