NextCloud (AlmaLinux 8)

NextCloud (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

NextCloud е софтуер за управление на данни, който предоставя удобен начин за съхранение и споделяне на файлове, календари, контакти и други данни в облака. Той е с отворен код и може да бъде инсталиран на собствен сървър или да се използва като услуга в облака. NextCloud предоставя мощни функционалности за сигурност и управление на потребителите, като позволява на потребителите да контролират данните си и да ги споделят с други хора.

Включен софтуер

Пакет Версия
NextCloud latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (NextCloud) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да достъпите NextCloud.

Забележка: По подразбиране, NextCloud може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате NextCloud с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря NextCloud през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
  • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
  • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ NextCloud All-in-one
  • Можете да достъпите NextCloud application–а си през адрес https://:8080. Моля, имайте предвид, че ще е нужно да довършите инсталацията, преди да можете да използвате NextCloud. Следвайте стъпките, които са описани при първоначалния setup. Ако създавате изцяло нова инсталация, ще е нужно домейна ви да е насочен предварително към IP адреса на виртуалната ви машина, за да довършите първоначалните настройки.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на Docker контейнера, който съдържа самия Nginx може да бъде извършено по два начина:

  1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
  2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-nextcloud/
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-nextcloud/
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

  1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.