NodeJS (AlmaLinux 8)

NodeJS (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

Node.js е софтуерна платформа, базирана на езика JavaScript, който се използва за създаване на сървърни приложения. Той позволява на разработчиците да пишат код, който да работи от страната на сървъра, а не от страната на клиента. Node.js е много бърз и ефективен, способен да обработва големи количества заявки. Това е безплатен софтуер с отворен код, който може да се инсталира на различни операционни системи и да се използва за създаване на много различни видове приложения, включително уебсайтове, уеб услуги, IoT приложения и други.

Включен софтуер

Пакет Версия
NodeJS latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (NodeJS) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да качите своето съдържание, което желаете да се обслужва от NodeJS в директорията /opt/nodejs/data/. След като извършите това, можете да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да видите съдържанието, което сте качили.

Забележка: По подразбиране, NodeJS може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате NodeJS с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря NodeJS през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
  • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
  • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ NodeJS.
  • NodeJS data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/nodejs/data/.
  • По подразбиране, NodeJS стартира работа върху всички налични интерфейси на машината. Портът за достъп до NodeJS е 3000.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия NodeJS, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

  1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
  2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-nodejs/
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-nodejs/
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

  1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.