OpenLiteSpeed (AlmaLinux 8)

OpenLiteSpeed (AlmaLinux 8)

 • Операционна система: almalinux 8

Описание

OpenLiteSpeed е безплатен уеб сървър, който е бърз, сигурен и лесен за използване. Той е разработен от LiteSpeed Technologies и е съвместим с Apache конфигурационни файлове, което го прави лесен за инсталиране и миграция от други уеб сървъри като Apache и Nginx. OpenLiteSpeed е изключително бърз, като може да обработва голям брой заявки за кратко време и да скалира лесно. Той е сигурен, като предоставя много функции за защита от атаки и също така предоставя инструменти за оптимизиране на уеб сайтове. OpenLiteSpeed също така има голям брой модули и плъгини, които могат да бъдат използвани за добавяне на допълнителни функционалности към уеб сървъра.

Включен софтуер

Пакет Версия
OpenLitespeed latest
PHP 8.1
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (OpenLiteSpeed) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да видите новата си OpenLiteSpeed инсталация.

Забележка: По подразбиране, OpenLiteSpeed може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате OpenLiteSpeed с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря OpenLiteSpeed през неговия административен панел.

Бързи настройки и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ OpenLiteSpeed и OpenLitespeed.
 • OpenLiteSpeed data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/ols/ols-docker/sites/localhost/html/.
 • Инсталацията разполага и с PHPMyAdmin, който можете да достъпите на на порт 8080 или 8443.

Задаване на OpenLitespeed Webadmin парола

По подразбиране след стартиране, OpenLispeed паролата за достъп до неговия панел не е зададена. Препоръчваме да я смените веднага, след като стартирате услугата си. Смяната се извършва със следните команди:

cd /opt/ols/ols-docker/
bash bin/webadmin.sh password # Заменете password с паролата, която искате да сложите

След смяна на паролата си, можете да достъпите OpenLitespeed панела си на порт 7080, като потребителя за достъп е admin.

Добавяне и премахване на нов сайт

Добавяне на нов сайт се извършва посредством следните команди:

cd /opt/ols/ols-docker/
bash bin/domain.sh --add example.com # Заменете example.com с домейна, който искате да добавите
cd /opt/ols/ols-docker/
bash bin/domain.sh --del example.com # Заменете example.com с домейна, който искате да премахнете

Letsencrypt

Ако желаете да ползвате Letsencrypt, то трябва да направите първоначална инсталация, това се извършва със следната команда:

cd /opt/ols/ols-docker/
bash /bin/acme.sh --install --email user@example.com # Заменете user@example.com с ваш мейл адрес

След първоначална инсталация, можем да издадем нов сертификат:

cd /opt/ols/ols-docker/
bash bin/acme.sh --domain example.com # Заменете example.com с домейна, за който издавате сертификат. Той трябва да е вече насочен към вашия IP адрес

Други полезни параметри:

 • [-r, --renew]: Подновяване на специфичен домейн, допълнителен параметър -D или --domain, за да посочите името на домейна. За форсиране на подновяване, използвайте параметъра -f.
 • [-R, --renew-all]: Подновяване на всички домейн ако е възможно.Renew all domains if possible. За форсиране на подновяване, използвайте параметъра -f.
 • [-f, -F, --force]: Форсиране на подновяване.
 • [-v, --revoke]: Анулиране на сертификат за домейн.
 • [-V, --remove]: Премахване на домейн от конфигурацията на Letsencrypt.

Обновяване на уеб сървъра

cd /opt/ols/ols-docker/
bash bin/webadmin.sh --upgrade

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия OpenLiteSpeed, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/ols/ols-docker/
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/lsws/lsws-docker/
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.