RabbitMQ (AlmaLinux 8)

RabbitMQ (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

RabbitMQ е мощна система за брокер на съобщения, която позволява бърза и надеждна обмяна на съобщения между различни приложения и услуги. RabbitMQ е базиран на AMQP протокола, който гарантира сигурността и надеждността на изпращаните съобщения. RabbitMQ е разработен на Erlang, език за програмиране, който е известен със своята изключителна надеждност и скалируемост. RabbitMQ е с отворен код и предоставя различни функционалности като разпределенност на работата, повторно опитване при грешки, маршрутизация на съобщения и други.

Включен софтуер

Пакет Версия
RabbitMQ latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (RabbitMQ) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да свържете приложението си, което ще ползва RabbitMQ, като му подадете IP адреса, назначен за виртуалната ви машина и порта, на който слуша RabbitMQ (описани по-долу).

Бързи настройкии и често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
  • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
  • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ RabbitMQ.
  • RabbitMQ data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/rabbitmq/data/.
  • По подразбиране, RabbitMQ стартира работа върху всички налични интерфейси на машината. Портовете за достъп до RabbitMQ са 4369, 5551, 5552, 5672, 25672 и 15672.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия RabbitMQ, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

  1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
  2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-rabbitmq/
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-rabbitmq/
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

  1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.