Redis (AlmaLinux 8)

Redis (AlmaLinux 8)

 • Операционна система: almalinux 8

Описание

Redis е бързо и мощно ин-memory ключ-стойност хранилище за данни, което позволява бързо и лесно съхраняване, извличане и манипулиране на данни. Redis може да бъде използван като кеш, за да се ускори работата на приложенията, или като допълнително хранилище за данни за допълнителни операции. Redis има богата функционалност, като например поддръжка на различни типове данни (като числа, низове, списъци, множества и хешове), транзакционни операции, репликация на данни и много други. Redis е разпространен и широко използван в сферата на софтуерната индустрия и предоставя много полезни инструменти за управление на данните.

Включен софтуер

Пакет Версия
Redis latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Redis) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да свържете приложението си, което ще ползва Redis, като му подадете IP адреса, назначен за виртуалната ви машина и порта, на който слуша Redis (описани по-долу, по подразбиране е 6379).

Бързи настройкии и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в този image.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Redis.
 • Redis data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/redis/data/.
 • По подразбиране, Redis стартира работа върху всички налични интерфейси на машината. Портът за достъп до Redis е 6379.

Допълнителни настройки при Docker

Допълнителнителните настройки за Redis, които можете да променяте и които се контролират директно от Docker са зададени като променливи стойности в конфигурационния файл /opt/docker-redis/docker-compose.yml:

Забележка: След промяна на която и да е от стойностите, трябва да презъдадете Docker контейнера, върху който работи приложението. За повече информация, моля, прочетете секцията за пресъздаване на Docker контейнери.

Допълнителни полезни съвети

 • Ако желаете да ползвате redis-cli, то можете да го направите с бързата команда docker exec -ti docker-redis-redis-1 redis-cli <COMMAND>.
 • Ако ползвате често redis-cli, то можете и да направите бърз shortcut чрез добавяне на alias по следния начин:
echo "alias redis-cli='docker exec -ti docker-redis-redis-1 redis-cli'" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Redis, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-redis/
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-redis/
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.

Промяна на настройки

Описаните настройки в секцията Допълнителни настройки при Docker могат да бъдат нагласяни в docker-compose.yml файла. Пътят до него е описан отново в тази секция. За да промените настройка, отворете конфигурационния файл и обърнете внимание на секцията environment, намираща се под redis. Всяка една конфигурационна опция трябва да бъде описана на нов ред с тире отпред по следния примерен начин:

  environment:
   - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes

Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазва и правилната индентация (брой празно място), тъй като това е важно за конфигурационни файлове от тип yaml.