Redmine (AlmaLinux 8)

Redmine (AlmaLinux 8)

 • Операционна система: almalinux 8

Описание

Redmine е уеб базиран инструмент за управление на проекти, който предоставя много полезни функции за управление на задачи, проекти, проследяване на прогреса, управление на документи, сътрудници и много други. Redmine е написан на Ruby on Rails и е наличен като свободен софтуер под лиценз GNU GPL. Интерфейсът на Redmine е много лесен за използване и предоставя удобна и лесна навигация.

Включен софтуер

Пакет Версия
Redmine latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Redmine) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да видите новата си Redmine инсталация.

Забележка: По подразбиране, Redmine може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате Redmine с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря Redmine през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Redmine.
 • Redmine data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/redmine/data/. MariaDB също е persistent и съхранява базите си данни в /opt/mariadb/data/.
 • Потребителят за достъп до Redmine административния панел е admin, а паролата е P@ssw0rd!.

Допълнителни настройки при Docker

Допълнителнителните настройки за Redmine, които можете да променяте и които се контролират директно от Docker са зададени като променливи стойности в конфигурационния файл /opt/docker-redmine/docker-compose.yml:

Забележка: След промяна на която и да е от стойностите, трябва да пресъздадете Docker контейнера, върху който работи приложението. За повече информация, моля, прочетете секцията за пресъздаване на Docker контейнери.

Redmine конфигурационни опции

Генерални опции

 • REDMINE_PORT_NUMBER: Порт, на който Redmine да работи в самия Docker контейнер. Default: 3000
 • REDMINE_USERNAME: Redmine потребител за достъп. Default: admin
 • REDMINE_PASSWORD: Redmine парола за потребителя. Default: P@ssw0rd!
 • REDMINE_EMAIL: Redmine email. Default: admin@example.com
 • REDMINE_FIRST_NAME: Име на потребител за Redmine. Default: UserName
 • REDMINE_LAST_NAME: Фамилия на потребител за Redmine. Default: LastName
 • REDMINE_LANGUAGE: Redmine език по подразбиране. Default: en
 • REDMINE_REST_API_ENABLED: Дали да са позволени REST API calls към Redmine. Default: 0
 • REDMINE_LOAD_DEFAULT_DATA: Дали да бъдат заредени примерни конфигурационни променливи в Redmine. Default: yes
 • REDMINE_SKIP_BOOTSTRAP: Дали да се пропусне първоначален bootstrapping на Redmine. Default: no

Конфигурация на вече съществуваща бази данни

 • REDMINE_DATABASE_TYPE: Тип на бази данни, използван по време на Redmine инсталация. Позволени стойности: mariadb, postgresql. Default: mariadb
 • REDMINE_DATABASE_HOST: Хостнейм за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: mariadb
 • REDMINE_DATABASE_PORT_NUMBER: Порт за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: 3306
 • REDMINE_DATABASE_NAME: Име на база данни, които Redmine ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: redmine
 • REDMINE_DATABASE_USER: Потребител, който Redmine ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: redmine
 • REDMINE_DATABASE_PASSWORD: Парола за база данни, които Redmine ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Без default стойности.
 • ALLOW_EMPTY_PASSWORD: Използва се за връзка към базата данни с празни пароли. Default: no

SMTP конфигурационни опции

 • REDMINE_SMTP_HOST: SMTP хост.
 • REDMINE_SMTP_PORT: SMTP порт.
 • REDMINE_SMTP_USER: SMTP потребител.
 • REDMINE_SMTP_PASSWORD: SMTP парола.
 • REDMINE_SMTP_PROTOCOL: Ако е посочено, да се използва този SMTP протокол. Позволени стойности: tls, ssl. No default.
 • REDMINE_SMTP_AUTH: SMTP аутентикационен метод. Позволени стойности: login, plain, cram_md5. Default: login.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Redmine, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-redmine
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-redmine
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.

Промяна на настройки

Описаните настройки в секцията Допълнителни настройки при Docker могат да бъдат нагласяни в docker-compose.yml файла. Пътят до него е описан отново в тази секция. За да промените настройка, отворете конфигурационния файл и обърнете внимание на секцията environment, намираща се под redmine. Всяка една конфигурационна опция трябва да бъде описана на нов ред с тире отпред по следния примерен начин:

  environment:
   - REDMINE_USERNAME=admin
   - REDMINE_PASSWORD=P@ssw0rd!

Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазва и правилната индентация (брой празно място), тъй като това е важно за конфигурационни файлове от тип yaml.