Ubuntu 20.04

Ubuntu 20.04

  • Операционна система: ubuntu 20

Описание

Ubuntu 20.04, наречена "Focal Fossa", е пусната на пазара на 23 април 2020 година. Това е LTS (Long Term Support) версия на Ubuntu, която ще има поддръжка за период от 5 години. Версията на Linux ядрото е 5.4, като това осигурява поддръжка на последните версии на хардуерните компоненти и устройства.

Ubuntu 20.04 включва поддръжка на много нови технологии, включително Kubernetes, Docker, LXD и ZFS, които улесняват контейнеризацията, виртуализацията и управлението на сървъри. Има по-бързо и по-ефективно управление на пакети, което осигурява по-бърза и по-ефективна инсталация и обновяване на софтуерни пакети.

Ubuntu е създадена от Canonical Ltd., която осигурява комерсиална поддръжка за Ubuntu и други продукти на Linux. Така Ubuntu е подходяща за потребители, които търсят операционна система, което се използва лесно, но разполага и с професионалната поддръжка.