Ubuntu 22.04

Ubuntu 22.04

  • Операционна система: ubuntu 22

Описание

Ubuntu 22.04, още наричана "Jammy Jellyfish", е пусната за публично ползване на 21-ви април 2022 година. Това е LTS (Long Term Support) версия на Ubuntu, която ще има поддръжка за период от 5 години. Версията на Linux ядрото е 5.15, като това осигурява поддръжка на последните версии на хардуерните компоненти и устройства.

Ubuntu 22.04 включва поддръжка на много нови технологии и софтуерни пакети, включително Python 3.10 и Ruby 3.0.

Ubuntu е създадена от Canonical Ltd., която осигурява комерсиална поддръжка за Ubuntu и други продукти на Linux. Това означава, че Ubuntu е подходяща за потребители, които се нуждаят от операционна система, която е лесна за ползване, но има и професионална поддръжка.