MongoDB (AlmaLinux 8)

MongoDB (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

MongoDB е популярна, NoSQL база от данни, която се използва за съхранение и управление на големи колекции от данни в JSON-подобен формат. Тя е изключително гъвкава и може да се използва в различни приложения, включително уеб и мобилни приложения и IoT устройства. MongoDB се отличава с висока производителност и лесно мащабируемост, като предоставя мощни инструменти за търсене, заявки и агрегация на данни.

Включен софтуер

Пакет Версия
MongoDB server 6.0.4

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение е настроено така, че по подразбиране да отговаря на заявки само локално. За да стартирате и конфигурирате това приложение е необходимо да влезете във виртуалната си машина посредством SSH, след което да преминете като потребител root. След това можете да стартирате MongoDB конзолната команда mongosh и да конфигурирате Вашата MongoDB инсталация посредством файла /etc/mongod.conf според изискванията на софтуера, който ще го използва.

Контролиране на MongoDB

Проверка на статус на MongoDB

systemctl status mongod

Рестартиране на MongoDB

systemctl restart mongod

Спиране MongoDB

systemctl stop mongod

Стартиране MongoDB

systemctl start mongod