Prometheus (AlmaLinux 8)

Prometheus (AlmaLinux 8)

  • Операционна система: almalinux 8

Описание

Prometheus е безплатна система за мониторинг и time-series данни, която се използва широко за измерване на производителността и състоянието на различни компоненти на компютърни системи и мрежи. С Prometheus можете да събирате, агрегирате и анализирате данни от множество източници, включително от микросервиси, контейнери и облачни услуги. Това ви позволява да наблюдавате и анализирате системата си в реално време и да откриете проблеми, преди да станат критични. Prometheus предоставя богат набор от инструменти за отчитане на събития и проследяване на промените, които могат да ви помогнат да оптимизирате производителността и да подобрите надеждността на вашата система.

Включен софтуер

Пакет Версия
Prometheus latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Prometheus) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да видите новата си Prometheus инсталация.

Забележка: По подразбиране, Prometheus може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате Prometheus с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря Prometheus през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

  • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
  • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
  • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
  • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Prometheus.
  • По подразбиране, Prometheus стартира работа върху всички налични интерфейси на машината. Портът за достъп до Prometheus е 9090.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Prometheus, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

  1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
  2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-prometheus/
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-prometheus/
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

  1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.